• Sposoby płatności

Prosimy o przelew z adnotacją: „Nazwą Produktu – dokładny adres z kodem pocztowym – wpłata na Centrum Edukacyjne” – nr konta: 14 1950 0001 2006 6484 3788 0002
lub poprzez PayPal: https://www.paypal.me/CEPowisleWa – również z wyraźnie dopisanymi danymi do wysyłki książki.