• Tysiąc lat historii polskiego narodu Jędrzej Giertych 3 tomy

Tysiąc lat historii polskiego narodu Jędrzej Giertych 3 tomy

130.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 48 godzin
Cena przesyłki 9.99
odbiór w punkcie 9.99
Poczta Polska 14
Poczta Polska (priorytet) 16
Dostępność Mało
Waga 0.8 kg

Zamówienie telefoniczne: 608538554

oprawa - miękka

ilośc stron - t.1 - 402

                  t.2 - 393

                  t.3 - 170

wydawca - Ostoja 

 

Książka niniejsza nie jest podręcznikiem, jest książką do czytania. Ma ona powiedzieć tym, którzy chcą to wiedzieć, co to jest nasz naród, skąd się on wziął i jak się rozwinął, co w przeszłości osiągnął i jakie przeszkody w życiu swoim pokonał. Jest to trochę tak, jak opowiedzenie młodemu synowi czy córce o przeszłości ich rodziny, o dawno zmarłych dziadkach i pradziadkach. Przecież normalnie, każdy chce wiedzieć, kim byli jego przodkowie i chętnie opowiadań o przeszłości swej rodziny słucha. A naród — to jest tak jak rodzina: to jest zbiorowość, która złączona jest poczuciem jedności i solidarności, mająca wspólną przeszłość, przejęta wzajemną czułością i przywiązaniem. Ale naród, to jest coś o wiele od rodziny większego i mocniejszego. Każdy normalny człowiek kocha swego ojca i matkę, swoją żonę i swoje dzieci. Życzy im wszystkiego dobrego, boleje nad ich nieszczęściami i przykrościami, cieszy się ich radościami, jest dumny z tego, co stanowi ich zasługi, osiągnięcia i cnoty, wstydzi się za nich, jeśli w czymś nie dopisali lub zawinili. Każdy normalny człowiek, w jeszcze większym stopniu, kocha swój naród i czuje się z nim związany. I ma świadomość, że jego naród — to jesteśmy „my”. A inne narody, to są ludzie może zacni i godni szacunku, ale jednak obcy. „Nie my”. I cieszy się sprawami swojego narodu lub martwi się nimi i pragnie przyczynić się do dobra tego narodu, służyć mu, pracować dla niego i być z niego dumnym, i być mu wiernym.
Każdy członek narodu powinien, i w istocie chce, znać przeszłość swojego narodu. To znaczy wiedzieć, jakie były losy tego narodu — dobre i złe, radosne i smutne — w czasach minionych, pokolenie za pokoleniem, stulecie za stuleciem. Wiedzieć, co przeżywali jego dziadowie i pradziadowie, i pra–pra, wiele razy powtarzając to słówko pra–, praojcowie w dawnych wiekach.
Jędrzej Giertych (z Przedmowy)

 

Spis rzeczy tomu pierwszego

Słowo wstępne  
Przedmowa  

PRADZIEJE  

PIASTOWIE  
Państwo Polan
Wielka decyzja
Mieszko I. Chrzest Polski  
Bolesław Chrobry  
Polska zapora ekspansji niemieckiej  
Święty Wojciech i misja pruska  
Ustanowienie polskiego Kościoła  
Przebieg rządów Bolesława Chrobrego
Koronacja

Mieszko II
Pomieszkowa ruina
Kazimierz Odnowiciel
Bolesław Śmiały
Walka cesarstwa z papiestwem
Canossa  
Polityka Bolesława Śmiałego w obliczu sporu papiestwa i cesarstwa
Zamordowanie Świętego Stanisława  
Upadek Bolesława Śmiałego

Władysław Herman
Bolesław Krzywousty  
Testament Bolesława Krzywoustego
Polska w podziałach
Jedność Polski w podziałach
Napór niemiecki
Dwa obozy
Dążenie do zjednoczenia

Narodziny państwa krzyżackiego nad Bałtykiem
Najazd mongolski
Kolonizacja niemiecka
Zagrożenie czeskie
Łokietek
Zagarnięcie Pomorza przez Krzyżaków
Kazimierz Wielki

POLSCY ANDEGAWENI
Ludwik Węgierski
Jadwiga

JAGIELLONOWIE
Litwa
Jagiełło
Litwa w dziejach Polski
Grunwald
Rządy Jagiełły w Polsce
Polskie a krzyżackie pojęcie o krzewieniu chrześcijaństwa
Warneńczyk i Warna
Kazimierz Jagiellończyk
Oleśnicki
Sprawy husyckie, czeskie i śląskie
Jagiellońska polityka dynastyczna
Odzyskanie Pomorza
Sprawa brzegów czarnomorskich i sprawy tureckie
Moskwa

Jan Olbracht i Aleksander
Zygmunt Stary
Reformacja
Sekularyzacja Prus

Zygmunt August
Kontrreformacja
Unia lubelska
Inflanty

Przekształcenie się ustroju Polski
Żegluga wiślana. Gdańsk. Zboże. Pańszczyzna

KRÓLOWIE ELEKCYJNI
Pierwsze bezkrólewie
Walezy
Batory
Sprawy gdańskie
Walka z Moskwą
Polityka wewnętrzna Batorego

Zygmunt III Waza
Wojna trzydziestoletnia
Sprawy szwedzkie
Sprawy moskiewskie
Kozaczyzna
Napór turecki
Rokosz Zebrzydowskiego
Unia brzeska
Warszawa

Władysław IV
Początek buntu Chmielnickiego
Jan Kazimierz
Wojna z Chmielnickim
Wichrzenia wewnętrzne
„Potop” szwedzki
Wojna z Moskwą
Ugoda hadziacka
Wyrośnięcie potęgi pruskiej
Próba przewrotu profrancuskiego
Rokosz Lubomirskiego
Polityka Olszowskiego
Michał Korybut Wiśniowiecki
Sprawa pruska
Najazd turecki
Konfederacja gołąbska
Chocim
Sobieski
Polska przedmurzem chrześcijaństwa
Wyprawa wiedeńska
Wyprawa mołdawska
Ostatnie lata Sobieskiego

Spis rzeczy tomu drugiego

Czasy saskie
Magnaci
Rola Prus
Protektorat rosyjski
Żydzi
Życie polskiego narodu pod saską okupacją
August II Mocny
Leszczyński
August III
Wojna siedmioletnia

Czasy stanisławowskie
Stanisław August Poniatowski
Fryderyk Wielki
Masoneria
Przeciw masonerii
Początki panowania Stanisława Augusta
Konfederacja barska
Pierwszy rozbiór
Po pierwszym rozbiorze
Sejm czteroletni
Rewolucja francuska i niepodległość Stanów Zjednoczonych
Konstytucja 3 maja
Targowica. Wojna 1792 roku. Drugi rozbiór
Powstanie Kościuszki i trzeci rozbiór

 

POLSKA POD ZABORAMI
Czasy napoleońskie
Legiony
Napoleon Bonaparte
Księstwo Warszawskie
Napoleon a Hiszpania
Wojna 1809 roku
Pochód Napoleona na Moskwę
Upadek Napoleona
Skutki zawieruchy napoleońskiej
Masoneria a Napoleon
Błędy Napoleona
Skutki poczynań Napoleona w Polsce
Niedostateczność akcji polskiej przy Napoleonie

Kongres wiedeński
Powstanie listopadowe
Noc listopadowa
Wojna 1831 roku
Emigracja paryska

Czasy międzypowstaniowe
Powstanie styczniowe
Rewolucja moralna
Rządy Wielopolskiego
Branka i powstanie
Konwencja Alvenslebena i jej skutki

Czasy popowstaniowe
Polskie życie polityczne w epoce popowstaniowej
Wojna rosyjsko–japońska i rewolucja 1905 roku

 

Spis rzeczy tomu trzeciego

POLSKA ODBUDOWANA
Pierwsza wojna światowa
Zjednoczenie a niepodległość
Z Niemcami, czy przeciw Niemcom
Wyzwolenie Polski
Niepodległość polski a rewolucja rosyjska
Oblicze Polski
Wersal
Wojsko
Wojna o Ziemie Wschodnie, wyprawa kijowska, najazd rosyjski,pokój w Rydze
Wilno
Czasy międzywojenne
Zamach majowy
Rządy sanacyjne
Zbliżanie się nowej wojny

Druga wojna światowa
Kampania wrześniowa
Po kampanii wrześniowej
Zagłada polskiego żydostwa
Polski ruch podziemny
Powstanie warszawskie
Koniec wojny

Spis książek, rozpraw i artykułów, z których autor czerpał cytaty
Uwagi językowe

Podpis
E-mail
Zadaj pytanie