• Rewolucja i kontrewolucja Plinio Correa de Oliveira

Rewolucja i kontrewolucja Plinio Correa de Oliveira

Brak towaru
39.00 -26% 29.00
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 48 godzin
Cena przesyłki 6.8
Poczta Polska 6.8
Poczta Polska (priorytet) 9
odbiór w punkcie 9.99
Dostępność Brak towaru
Waga 0.3 kg

wydawca - wydawnictwo KUL

ilość stron - 180

okładka - miękka

 

CZĘŚĆ PIERWSZA . REWOLUCJA

ROZDZIAŁ I . KRYZYS WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA

ROZDZIAŁ II . KRYZYS CZŁOWIEKA ZACHODU 

I CHRZEŚCIJANINA

ROZDZIAŁ III . CHARAKTERYSTYCZNE CECHY TEGO KRYZYSU

1. Jest powszechny

2. Jest jednością

3. Jest totalny

4. Jest dominujący

5. Jest procesem

ROZDZIAŁ IV . METAMORFOZY PROCESU REWOLUCYJNEGO

ROZDZIAŁ V . TRZY WYMIARY REWOLUCJI:

W TENDENCJACH, W IDEACH, W FAKTACH

1. Rewolucja w tendencjach

2. Rewolucja w ideach

3. Rewolucja w faktach

4. Uwagi

ROZDZIAŁ VI . MARSZ REWOLUCJI

1. Siła napędowa Rewolucji

2. Pozorne przerwy w Rewolucji

3. Marsz poprzez wydoskonalenia

4. Spójność dwóch prędkości Rewolucji

5. Odpowiedzi na kilka zarzutów

6. Agenci Rewolucji: masoneria i inne tajne siły

ROZDZIAŁ VII . ISTOTA REWOLUCJI

1. Rewolucja par excellence

2. Rewolucja i prawowitość

6 Spis treści

3. Pycha, zmysłowość i metafizyczne wartości Rewolucji

ROZDZIAŁ VIII . INTELEKT, WOLA I UCZUCIOWOŚĆ 

JAKO CZYNNIKI DETERMINUJĄCE LUDZKIE DZIAŁANIE

1. Upadła natura, łaska i wolna wola

2. Zaczyn Rewolucji

3. Rewolucja i zła wiara

ROZDZIAŁ IX . POŁOWICZNY KONTRREWOLUCJONISTA 

RÓWNIEŻ JEST DZIECKIEM REWOLUCJI

ROZDZIAŁ X . KULTURA, SZTUKA I OTOCZENIE Z JEGO

ATMOSFERĄ W REWOLUCJI

1. Kultura

2. Sztuka

3. Otoczenie z jego atmosferą

4. Historyczna rola sztuki i otoczenia z jego atmosferą w procesie

rewolucyjnym

ROZDZIAŁ XI . GRZECH PIERWORODNY, ODKUPIENIE I UTOPIA 

REWOLUCYJNA

1. Rewolucja neguje grzech i Odkupienie

2. Przykład z historii: negacja grzechu w liberalizmie i socjalizmie

3. Odkupienie przez naukę i technikę: rewolucyjna utopia

ROZDZIAŁ XII . PACYFISTYCZNY, ANTYMILITARYSTYCZNY

CHARAKTER REWOLUCJI

1. Dzięki nauce wojny, siły zbrojne i policja staną się zbędne

2. Doktrynalna sprzeczność między Rewolucją a mundurem

3. Temperament Rewolucji jest wrogi duchowi żołnierskiemu

 

CZĘŚĆ DRUGA . KONTRREWOLUCJA

ROZDZIAŁ I . KONTRREWOLUCJA JEST REAKCJĄ

1. Kontrrewolucja: wyspecjalizowana i bezpośrednia walka

z Rewolucją

2. Szlachetność tej reakcji

3. Reakcja wymierzona również w obecnych przeciwników

4. Nowoczesność i integralność Kontrrewolucji .

ROZDZIAŁ II . REAKCJA A NIEZMIENNOŚĆ HISTORYCZNA

1. Co trzeba przywrócić

2. Co trzeba odnowić

ROZDZIAŁ III . KONTRREWOLUCJA A OBSESJA NOWOŚCI

1. Kontrrewolucja jest tradycjonalistyczna

2. Kontrrewolucja jest konserwatywna

3. Kontrrewolucja zasadniczym warunkiem prawdziwego postępu

ROZDZIAŁ IV . KIM JEST KONTRREWOLUCJONISTA?

1. Rzeczywisty kontrrewolucjonista

2. Potencjalny kontrrewolucjonista

ROZDZIAŁ V . TAKTYKA KONTRREWOLUCJI

1. Taktyka wobec rzeczywistego kontrrewolucjonisty

2. Taktyka wobec potencjalnego kontrrewolucjonisty

3. Taktyka wobec rewolucjonisty

4. Elity i masy w taktyce Kontrrewolucji

ROZDZIAŁ VI . ŚRODKI DZIAŁANIA KONTRREWOLUCJI

1. Poszukiwać wielkich środków działania

2. Posługiwać się także skromniejszymi środkami: ich skuteczność

ROZDZIAŁ VII . PRZESZKODY W KONTRREWOLUCJI

1. Pułapki, których należy unikać w szeregach kontrrewolucjonistów

2. Slogany Rewolucji

3. Błędne postawy wobec „sloganów” Rewolucji

ROZDZIAŁ VIII . KONTRREWOLUCJA JAKO PROCES I „SZOK” 

KONTRREWOLUCYJNY

1. Proces kontrrewolucyjny

2. Typowe aspekty procesu rewolucyjnego

3. Jak zniszczyć proces rewolucyjny?

ROZDZIAŁ IX . SIŁA NAPĘDOWA KONTRREWOLUCJI

1. Kontrrewolucja a cnota

2. Kontrrewolucja a życie nadprzyrodzone

3. Niezwyciężoność Kontrrewolucji

ROZDZIAŁ X . KONTRREWOLUCJA, GRZECH I ODKUPIENIE

1. Kontrrewolucja musi przywrócić pojęcia dobra i zła

2. Jak przywrócić pojęcia dobra i zła

ROZDZIAŁ XI . KONTRREWOLUCJA A SPOŁECZNOŚĆ DOCZESNA

1. Kontrrewolucja i organizacje o charakterze społecznym

2. Świat chrześcijański a republika powszechna

3. Kontrrewolucja a nacjonalizm

4. Kontrrewolucja a militaryzm

ROZDZIAŁ XII . KOŚCIÓŁ A KONTRREWOLUCJA

1. Kościół jest czymś znacznie wyższym i znacznie szerszym 

niż Rewolucja i Kontrrewolucja

2. Zmiażdżenie Rewolucji jest w interesie Kościoła

3. Kościół jest siłą fundamentalnie kontrrewolucyjną

4. Kościół jest największą siłą kontrrewolucyjną

5. Kościół jest duszą Kontrrewolucji

6. Wywyższenie Kościoła jest ideałem Kontrrewolucji

7. Kontrrewolucja wykracza w pewien sposób poza sferę kościelną

8. Czy każdy katolik musi być kontrrewolucjonistą?

9. Akcja katolicka a Kontrrewolucja

10. Kontrrewolucja a niekatolicy

 

CZĘŚĆ TRZECIA . REWOLUCJA I KONTRREWOLUCJA DWADZIEŚCIA LAT PÓŹNIEJ

ROZDZIAŁ I . REWOLUCJA – PROCES W CIĄGŁEJ TRANSFORMACJI

1. Rewolucja i Kontrrewolucja i TFP: dwadzieścia lat walki i działania

2. Czy w świecie podlegającym nieustannym przekształceniom

Rewolucja i Kontrrewolucja pozostaje nadal aktualna? Tak!

ROZDZIAŁ II . APOGEUM I KRYZYS TRZECIEJ REWOLUCJI

1. Apogeum III Rewolucji

2. Nieoczekiwane przeszkody w stosowaniu klasycznych metod

III Rewolucji

3. Metamorfoza nienawiści i przemocy rodzi rewolucyjną, psychologiczną wojnę totalną

4. Ofensywa psychologiczna III Rewolucji w Kościele

5. Podsumowanie ostatnich dwudziestu lat III Rewolucji w świetle 

kryteriów Rewolucji i Kontrrewolucji

ROZDZIAŁ III . NARODZINY CZWARTEJ REWOLUCJI

1. Twórcy III Rewolucji przewidzieli IV Rewolucję

2. IV Rewolucja i trybalizm: ewentualność

3. Obowiązki kontrrewolucjonistów w obliczu rodzącej się 

IV Rewolucji

ZAKOŃCZENIE

POSŁOWIE WYDANIA Z 1992 ROKU

Podpis
E-mail
Zadaj pytanie