• Sposoby płatności

Prosimy o przelew z adnotacją: „Darowizna, nr. zamówienia – ” – nr konta: 14 1950 0001 2006 6484 3788 0002